Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

BADANIE PRZETWARZANIA WZROKOWEGO

 

 

Zaburzenia przetwarzania wzrokowego to nieprawidłowości w procesie odbioru, analizy i interpretacji bodźców wizualnych. Mogą zachodzić przy poprawnie działającym narządzie wzroku, kiedy badania okulistyczne i optometryczne nie stwierdzają żadnych problemów. Trudności w takim przypadku pojawiają się dopiero na etapie przetwarzania informacji przez mózg.  

 

Wyróżniamy trzy podstawowe elementy procesów przetwarzania wzrokowego:

Orientacja przestrzenna

Analiza i synteza wzrokowa

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

 

 

ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Odpowiada za zdolność umiejscowienia obiektów w przestrzeni, określenia ich pozycji względem siebie. Wpływa na świadomość własnego ciała, możliwość rozróżniania lewej i prawej strony w odniesieniu do siebie, a także w przestrzeni i w schemacie ciała osoby znajdującej się naprzeciwko. Jest to kluczowa umiejętność w wielu codziennych czynnościach.

 

Funkcje orientacji przestrzennej   

- Identyfikacja rozmiaru i kształtu przedmiotów, postrzeganie ich w trzech wymiarach i rozpoznawanie pod różnymi kątami,

- Rozpoznawanie pozycji przedmiotów w przestrzeni, ustalanie ich dynamiki lub statyczności oraz określanie ich odległości od nas,

- Czytanie, pisanie, rozumienie struktury i gramatyki,

- Posługiwanie się koncepcjami matematycznymi i wykonywanie działań,

- Utrzymywanie odpowiedniej odległości w kontaktach z innymi,

- Świadomość własnego ciała i możliwości poruszania się,

- Rozróżnianie lewej i prawej strony,

- Podążanie wyznaczoną drogą,

- Uprawianie sportu i aktywności fizycznych,

- Ubieranie się,

- Obsługa maszyn i prowadzenie pojazdów,

- Czytanie mapy,

- Odnajdywanie się w zatłoczonej przestrzeni,

- Szacowanie odpowiedniego kąta i odległości przy parkowaniu,

- Znajdowanie przedmiotów na podstawie instrukcji.

 

 

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA

Są to procesy polegające na dokonywaniu rozkładu na pojedyncze elementy informacji spostrzeganych za pomocą wzroku oraz scalania tych informacji w całość. Bez analizy wzrokowej obraz pozostałby bez interpretacji, a przez to nie dawałby żadnej informacji. Poprawne działanie tych mechanizmów jest warunkiem koniecznym dla efektywnej nauki czytania i pisania.

 

Elementy analizy wzrokowej

- Dyskryminacja wzrokowa – świadomość cech obrazu w aspekcie kształtu, położenia, koloru (poszczególne neurony są aktywowane poprzez wychwycenie konkretnej cechy obiektu),

- Domknięcie wzrokowe – umiejętność określania całości, gdy dostępny jest tylko fragment obrazu,

- Pamięć wzrokowa – zdolność do rozpoznawania i przywoływania informacji wzrokowej,

- Stałość formy – zdolność do rozpoznawania i nazywania obiektu bez względu na jego wielkość, położenie, kolor i kontekst w jakim jest przedstawiony,

- Wyodrębnianie figury z tła – zdolność do uchwycenia obrazu z tła, identyfikacji istotnych cech wśród detali.

 

Objawy nieprawidłowości w zakresie analizy i syntezy wzrokowej

- Utrudnione spostrzeganie i rozpoznawanie wyrazów, tekstów, figur geometrycznych,

- Trudności w interpretacji schematów, diagramów, obrazów, map,

- Słabe zapamiętywanie kształtów liter,

- Trudności w pisowni ortograficznej wyrazów,

- Słabe, wolne czytanie,

- Mylenie podobnych słów,

- Gubienie liter w wyrazie,

- Trudności w nauce alfabetu,

- Trudności w zrozumieniu pojęć matematycznych,

- Dokonywanie nadmiernych uogólnień.

 

 

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA

Jest to umiejętność koordynacji ruchów całego ciała lub jego części z ruchami gałek ocznych. Proces ten łączy mechanizmy odpowiedniej interpretacji bodźca wizualnego z mechanizmem kontroli motorycznej całego ciała, przy czym kluczowe jest ich harmonijne, czasowe i jakościowe współgranie. Zdolność ta pozwala na wykonywanie wszelkich codziennych czynności.

 

 

BADANIA PRZETWARZANIA WZROKOWEGO

Wykonujemy zestaw badań pozwalających na zweryfikowanie działania wyżej wymienionych funkcji, począwszy od najbardziej podstawowych, po najbardziej złożone.

 

W zakresie orientacji przestrzennej:

Testy bilateralnej integracji,

Testy lateralizacji,

Test oceny kierunkowości.

 

W zakresie analizy wzrokowej:

Test dyskryminacji wzrokowej,

Test pamięci wzrokowej,

Test zależności przestrzennych,

Test stałości kształtu,

Test zapamiętywania sekwencji,

Test wyodrębniania figury z tła,

Test domykania wzrokowego.

 

Zestaw testów koordynacji wzrokowo-motorycznej

 

 

Kiedy wyniki badań stwierdzają nieprawidłowości, wydawane są odpowiednie zalecenia do terapii.

  

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta