Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

BADANIA SŁUCHU

 

Możliwość odbierania bodźców dźwiękowych i komunikowania się to nie jedyne funkcje, jakie spełnia zmysł słuchu. Równie ważną rolę pełni w procesie zachowywania sprawności umysłowej i rozwoju poznawczego. Bodźce dźwiękowe dostarczają bardzo silnej stymulacji dla całego układu nerwowego, zapewniając jego sprawne działanie we wszystkich obszarach, także niezwiązanych z odbiorem dźwięków.

 

Liczne infekcje, działanie hałasu, czynniki dziedziczne, zatrucia i urazy, a także naturalne procesy starzenia się organizmu, mogą stopniowo zmniejszać możliwości odbioru pełnego zakresu częstotliwości, a każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu tego zmysłu niesie za sobą poważne konsekwencje, wpływając na obniżenie zdolności poznawczych, powodując trudności w komunikacji i koncentracji uwagi, a także negatywnie oddziałując na sferę emocjonalną. Zmiany najczęściej zachodzą bardzo powoli i dostrzegalne są dopiero przy znaczących ubytkach. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, pozwalające na wykrycie problemu we wczesnym stadium i podjęcie odpowiednich kroków. 

 

Wykonujemy badania audiometryczne, pozwalające na sprawdzenie funkcjonowania słuchu obwodowego i określenie ewntualnych niedosłuchów wraz z ich przyczynami.

Przeprowadzamy badania wyższych funkcji słuchowych, obrazujących przetwarzanie bodźców akustycznych na poziomie centralnego układu nerwowego.

 

Zakres wykonywanych przez nas badań:

 

- audiometria tonalna,

- audiometria mowy,

 

- badanie UCL (Uncomfortable Sound Level), badanie poziomu nadwrażliwości na dźwięki,

- charakterystyka szumów usznych,

- próba Webera,

 

- badania przetwarzania słuchowego (zestaw badań wyższych funkcji słuchowych),

 

- badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (za pomocą przewodnictwa powietrznego),

- badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (za pomocą przewodnictwa kostnego),

- badanie dyskryminacji słuchowej (selekcji wysokości dźwięków),

- badanie lateralizacji słuchowej,

- badanie umiejętności lokalizacji dźwięku,

- test słowny rozdzielnousznego słyszenia,

- test liczbowy rozdzielnousznego słyszenia,

- test selektywności percepcji,

- próg kolejności słuchowej,

- test słyszenia kierunkowego,

- test różnicowania tonów,

- test synchroniczności (transferu słuchowo-motorycznego),

- test reakcji słuchowej z wyborem motorycznym,

- test wzorca częstotliwości,

- test wzorca czasowego,

- test krótkotrwałej pamięci słuchowej,

- badanie skalą zachowań słuchowych SAB (Scale of Auditory Behaviors),

- badanie skalą umiejętności słuchowych SUS.

 

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

Image

01 czysta