Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

BADANIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD (Central Auditory Processing Disorders) polegają na nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego przy poprawnie działającym słuchu obwodowym. Osoba w takim przypadku słyszy, poprawnie odbiera dźwięki, ale nie słucha – nieodpowiednio reaguje na bodźce akustyczne lub jej reakcje są spowolnione. Funkcjonować przez to może jak osoba słabosłysząca. Zobacz także: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

 

Pełna diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego wymaga wykonania szeregu badań, określających stan słuchu obwodowego, wyższych funkcji słuchowych oraz możliwych innych zaburzeń rozwojowych. Zakres koniecznych badań określa diagnosta podczas konsultacji.

 

Wykonujemy:

- Badania słuchu:

- audiometria tonalna,

- audiometria słowna,

 

- Bania wyższych funkcji słuchowych:

- badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (za pomocą przewodnictwa powietrznego),

- badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (za pomocą przewodnictwa kostnego),

- badanie dyskryminacji słuchowej (selekcji wysokości dźwięków),

- badanie lateralizacji słuchowej,

- badanie umiejętności lokalizacji dźwięku,

- badanie UCL (Uncomfortable Sound Level), badanie poziomu nadwrażliwości na dźwięki,

- test słowny rozdzielnousznego słyszenia,

- test liczbowy rozdzielnousznego słyszenia,

- test selektywności percepcji,

- próg kolejności słuchowej,

- test słyszenia kierunkowego,

- test różnicowania tonów,

- test synchroniczności (transferu słuchowo-motorycznego),

- test reakcji słuchowej z wyborem motorycznym,

- test wzorca częstotliwości,

- test wzorca czasowego,

- test krótkotrwałej pamięci słuchowej,

- badanie skalą zachowań słuchowych SAB (Scale of Auditory Behaviors),

- badanie skalą umiejętności słuchowych SUS.

 

- Konieczna może być dodatkowa konsultacja psychologiczna w celu wykluczenia innych zaburzeń rozwojowych.

 

Postawienie diagnozy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego możliwe jest od 7 roku życia, jednak problemy mogą pojawiać się dużo wcześniej. Warto wówczas wykonać częściowe badania w celu określenia zagrożenia występowaniem CAPD, aby jak najwcześniej móc wdrożyć terapię usprawniającą zaburzone funkcje.

 

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

Image

01 czysta