Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Celem terapii jest usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawa jakości funkcji językowych, oddechowych i fonacyjnych, korekcja wad wymowy, rozbudowa zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

 

WSKAZANIA DO ROZPOCZĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Terapię przeprowadzamy, kiedy występują: wady wymowy, zaburzenia komunikacji językowej, nieprawidłowości w rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, niedosłuch, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność złożona, mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep wargi i podniebienia.

Wady wymowy

Najczęściej terapia logopedyczna stosowana jest w przypadku występowania wad wymowy, w celu ich skorygowania, czyli wywołania lub zmiany wypowiadanych głosek, tak aby brzmiały prawidłowo. W takim przypadku, przy zaobserwowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości ważne jest jak najwcześniejsze udanie się do specjalisty. Przekonanie, że problem sam zniknie lub dziecko z niego wyrośnie, jest błędne. Zaniedbania mogą nieść za sobą długofalowe konsekwencje.

Niedosłuch, zaburzenia przetwarzania słuchowego

Terapia logopedyczna może być także konieczna w przypadku występowania ubytków słuchu lub zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dziecko, które poprawnie nie odbierało informacji dźwiękowej, po założeniu implantu, aparatu słuchowego lub po terapii usprawniającej centralne przetwarzanie bodźców słuchowych, musi nauczyć się na nowo interpretować brzmienie słów i kontrolować własną mowę.

Niepełnosprawność intelektualna, schorzenia neurologiczne

W takich przypadkach konieczne może się okazać uczenie pacjentów od podstaw sposobów komunikowania się, czasem także w formach innych niż komunikacja werbalna.

 

JAK ZACZĄĆ

Terapię poprzedza wywiad, obserwacja oraz specjalistyczne badania. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawnienia zaburzonych funkcji.

Problemy z wymową i kontrolą głosu mogą mieć zróżnicowane podłoże neurologiczne, fizjologiczne i środowiskowe. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne poszerzenie diagnostyki.

Często w przypadku występowania takich problemów obserwujemy nieprawidłowości na poziomie centralnego przetwarzania bodźców słuchowych, dlatego zalecamy zwykle przeprowadzenie badań pod tym kątem. W przypadku potwierdzenia zaburzeń, dobierany jest odpowiedni trening słuchowy, oddziałujący bezpośrednio na przyczynę problemów, co znacząco przyspiesza i potęguje pozytywne efekty całego procesu terapeutycznego.

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

Image

01 czysta