Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

AUDIO-PSYCHO-FONOLOG

 

mgr inż. Jarosław Kozioł

 

audio-psycho-fonolog, audiometrysta, certyfikowany konsultant i terapeuta terapii słuchowych (metody prof. Tomatisa, metody Warnkego, metody Johansena), pedagog, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, trener umiejętności społecznych. 

Koordynator ds. Modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), z ramienia Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Ukończył studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Politechnice Śląskiej i Politechnice Opolskiej.

Uzyskał certyfikat audio-psycho-fonologii III stopnia (najwyższy), uprawniający do prowadzenia konsultacji, diagnozy i terapii metodą prof. Tomatisa oraz opracowywania autorskich programów terapeutycznych. Szkolony pod kierunkiem Jozefa Vervoorta – założyciela Instytutu Atlantis i Mozart Brain Lab w Sint-Truiden, w Belgii – bezpośredniego kontynuatora i spadkobiercy dorobku naukowego profesora Tomatisa. Na zaproszenie Jozefa Vervoorta praktykował w Instytucie Atlantis, najważniejszym na świecie ośrodku terapeutyczno-badawczym w dziedzinie audio-psycho-fonologii.

Ukończył specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu: terapii słuchowych, audiometrycznych badań słuchu, zaburzeń przetwarzania słuchowego, diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania wzrokowego, diagnozy i terapii korowych zaburzeń widzenia, optodysleksji, treningu umiejętności społecznych, terapii autyzmu, diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się.

Regularnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych oraz doskonalących warsztatach i szkoleniach.

Praktykował w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą oraz w placówkach oświatowych i ośrodkach terapeutycznych na terenie Wrocławia.

 

Członek:

Stowarzyszenia terapeutów metody prof. A. Tomatisa „Mamy głos”,

Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Prywatnie – zaangażowany w działania artystyczne i społeczne.

Twórca multidyscyplinarny, zajmujący się m.in. malarstwem, grafiką, fotografią, lecz przede wszystkim szkłem artystycznym. Jego prace były prezentowane do tej pory na 5 indywidualnych i ponad 30 zbiorowych wystawach w kraju i za granicą (USA, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Bułgaria, Czarnogóra) oraz publikowane w takich wydawnictwach, jak: Szkło i Ceramika, Bruxelles Art Vue, Apero Catalogue (Kalifornia, USA), New Glass Review 42 (wyd. Corning Museum of Glass, stan Nowy Jork, USA).

Wiceprezes Związku Artystów Szkła. 

Członek Sieci Instytucji i Organizatorów Kultury „Reagujemy!” – „działającej  w polu kultury na rzecz społeczeństwa solidarnego, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością”.

 

Specjalizuje się w szczególności w zakresie:

- konsultacji audio-psycho-fonologicznych pod kątem zaburzeń uwagi słuchowej, zaburzeń przetwarzania słuchowego i terapii słuchowych,

- terapii metodą prof. A. Tomatisa,

- terapii metodą Warnkego,

- terapii metodą Johansena,

- arteterapii,

- terapii pedagogicznej,

- badań słuchu,

- badań przetwarzania słuchowego,

- badań przetwarzania wzrokowego,

- terapii widzenia.

 

„Wykorzystując moje doświadczenia z szerokiego pola aktywności, traktuję każdą osobę w sposób szczególny, obejmując trudności, z którymi się zmaga – holistycznie. Z uwagą staram się dostrzegać najdelikatniejsze aspekty humanistycznej ekspresji człowieka. Z drugiej strony – próbuję zawsze znaleźć bardzo konkretne rozwiązania dla jego całościowego rozwoju. Integruję działania wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny, motoryczny i fizjologiczny, wykorzystując do tego techniki tradycyjne w połączeniu z najnowocześniejszymi metodami stymulacji neurosensorycznej.”

Zapraszam, Jarosław Kozioł

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta