Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE DEMENCJI

CHOROBY NEURODEGENERACYJNE U OSÓB STARSZYCH

 

 

Obniżenie zdolności koncentracji, myślenia i zapamiętywania spowodowane postępującym z wiekiem zmniejszaniem się ilości połączeń nerwowych potrafi znacząco utrudnić lub całkowicie uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie.

 

UBYTKI SŁUCHU A DEMENCJA

Niewiele osób zdaje sobie sprawę jaką rolę w zachowaniu sprawności umysłowej odgrywa zmysł słuchu. Ucho jest narządem, które nie tylko pozwala nam odbierać bodźce dźwiękowe, ale dostarcza też bardzo silnej stymulacji dla całego układu nerwowego, zapewniając jego sprawne działanie we wszystkich obszarach, także niezwiązanych z odbiorem dźwięków.

Każdy ubytek słuchu może zatem mieć poważne konsekwencje dla ogólnego stanu zdrowia, powodować obniżenie zdolności poznawczych oraz prowadzić do zaburzeń takich jak demencja. Jeżeli ubytki słuchu nie są leczone, ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji poznawczych znacząco wzrasta z czasem.

 

WAŻNE JEST SZYBKIE DZIAŁANIE

Badania pokazują, że 77% osób powyżej 60 roku życia zauważa u siebie problemy ze słuchem, przy czym tylko 31% wykonuje badania, które diagnozują ubytek słuchu. Bardzo ważne jest szybkie reagowanie na najwcześniejsze objawy deficytów w tym obszarze, aby nie doprowadzić do pogłębiania się problemu.

Aby zachować pełną sprawność umysłową na długi czas należy podjąć działania prewencyjne przeciwko czynnikom, które mogą ograniczać prawidłową pracę mózgu.

Kiedy zauważamy, że percepcja dźwięków staje się utrudniona, rozmowy stają się coraz trudniejsze do zrozumienia, a ciągłe proszenie rozmówcy o powtarzanie powoduje frustrację, należy jak najszybciej podjąć działania, aby nie doprowadzić do rozwinięcia się dalszych problemów w zakresie wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, orientacja przestrzenna, liczenie, zdolności uczenia się, zdolności komunikacyjne, którym towarzyszyć mogą w dalszej kolejności zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i motywacji.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA

Jednym ze skuteczniejszych sposobów utrzymania wysokiego poziomu zdolności poznawczych jest neurostymulacja za pomocą treningu słuchowego opracowanego przez prof. Alfreda Tomatisa.

Pozwala on na usprawnienie procesów sensorycznych związanych ze spostrzeganiem, umiejętności odpowiedniego selekcjonowania bodźców, zdolności pamięciowych i procesów rozumowania. Wpływa także pozytywnie na sferę emocjonalną i kontrolę motoryki.

Trening słuchowy działa wielopłaszczyznowo. Po pierwsze usprawnia działanie mikromięśni ucha środkowego – napinacza błony bębenkowej i mięśnia strzemiączkowego, co zwiększa możliwości odbioru dźwięków i przekazywania ich do ucha wewnętrznego. Po drugie za pomocą odpowiednio dobranych częstotliwości i pozostałych parametrów terapii stanowi silną stymulację dla układu nerwowego, powodując powstawanie nowych połączeń nerwowych w obszarach przejawiających deficyty. Efektem oddziaływania jest poprawa zdolności koncentracji, zapamiętywania, komunikacji oraz ogólnego stanu psychofizycznego. Pozawala to zachować świeży, młody umysł na dłużej.

 

autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta