Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

PSYCHOEDUKACJA

 

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Często używana jest w leczeniu zaburzeń psychicznych, zwykle takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania, uzależnienia oraz w przypadku zaburzeń rozwojowych, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń przetwarzania słuchowego, ADHD, specyficznych trudności w uczeniu się. W tym przypadku ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z sytuacją i zrozumienie jej. Psychoedukacja może być także pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych.

Proces psychoedukacji jest płaszczyzną wzmocnienia pacjenta i jego najbliższych do wspólnego i proaktywnego radzenia sobie z chorobą lub zaistniałą sytuacją kryzysową. Prowadzi do zwiększenia świadomości oraz daje narzędzia do pokonywania codziennych barier, czyniąc pacjenta współodpowiedzialnym za proces terapii i kształtowania swojego środowiska. Rozwija poczucie sprawczości, które jest kluczowe w efektywnym radzeniu sobie z wyzwaniami.

Działania te pomagają odkryć w danej osobie wewnętrzne zasoby i rozwijać alternatywne sposoby myślenia i funkcjonowania. Opierają się na rozwijaniu umiejętności przezwyciężania konkretnych problemów poprzez edukację w zakresie ich specyfiki, zmianę przekonań i obalanie funkcjonujących w społeczeństwie mitów, redukując przy tym poczucie stygmatyzacji, osamotnienia i lęku.

Psychoedukacja może być zorganizowana w formie indywidualnych spotkań pacjenta lub jego rodzica ze specjalistą lub w formie spotkań rodzinnych.

 

 

Zapytaj o szczegóły: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

 

Image

01 czysta