Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

 

 

ARTETERAPIA

 

Arteterapia jest formą psychoterapii, w której głównym sposobem interakcji są działania twórcze. Koncentruje się na zasobach danej osoby, a nie na jej deficytach, dając możliwość formułowania swojej wypowiedzi we wspierającym, nieoceniającym środowisku w sposób niewerbalny – za pomocą obrazów, wizualizacji i obiektów przestrzennych, gestów i ruchów, a także dźwięków – a więc w sposób całkowicie dla niej bezpieczny, mogący zaistnieć bez lęku, z pominięciem świadomych blokad. Umiejętności plastyczne nie są tu potrzebne, najważniejszy jest sam proces – uwalniający, rozwijający, skłaniający do zatrzymania i refleksji.

Ekspresja przez sztukę pozwala zmniejszyć napięcia emocjonalne i przyjrzeć się z pewnego dystansu pojawiającym się uczuciom, przeżyciom i doznaniom, które dotykają konfliktów wewnętrznych, tych uświadomionych i tych objawiających się poza świadomością. Działanie to pozwala je zobiektywizować i nadać im cechy rzeczywiste, kiedy trudne lub niemożliwe jest nazwanie ich za pomocą słów. To otwiera pole do pracy nad nimi.

Sztuka wspomaga wszechstronny rozwój. Pomaga usprawnić zaburzone funkcje, wpływa na osobowość dzieci i osób dorosłych, rozwijając ich wrażliwość, pomagając zrozumieć emocje i precyzyjnie je wyrażać. Działa na wielu poziomach – czysto mentalnym, intelektualnym i emocjonalnym, ale też motorycznym i sensorycznym. Przez oddziaływanie na sferę przedsionkową i układ limbiczny wpływa na integrację sieci neuronowych w mózgu i usprawnienie połączeń międzypółkulowych, wspierając rozwój poznawczy i odporność psychiczną, rozwijając świadomość ciała i własnej tożsamości, regulując napięcie mięśniowe.

Dzięki temu autoekspresja towarzysząca tym procesom pomaga w redukowaniu stresu i napięć, rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, podnoszeniu pewności siebie i poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, spontaniczności i lepszej ekspresji siebie, rozumieniu motywów własnych zachowań.

Arteterapia przywraca poczucie sprawczości, pozwala odreagować negatywne emocje, uwalnia od niezdrowych myśli i wzmacnia pozytywne obszary osobowości.

 

Zajęcia mogą się odbywać w formie indywidualnej bądź grupowej. Dostosowywane są do szerokiego zakresu specyficznych potrzeb.

 

autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta