Ułatwienia dostępu

Image
Image
Image

WROCŁAW

  

 

METODA PROF. A. TOMATISA

 

CZYM JEST METODA PROF. TOMATISA

Metoda opracowana przez prof. Alfreda Tomatisa jest formą naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej aparatury medycznej, która aktywuje struktury neuronalne przez wykorzystanie zmysłu słuchu, wspiera ona zdolności poznawcze, emocjonalne i motoryczne. Jest odpowiednia dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także osób w podeszłym wieku. Może być stosowana do przeciwdziałania różnorodnym zaburzeniom rozwojowym i trudnościom, jak też w celu wspierania rozwoju osobistego.

 

OBSZARY ODDZIAŁYWANIA TERAPII

W ludzkim organizmie ucho jest szczególnym narządem pełniącym wiele funkcji. Przede wszystkim pozwala na odbiór informacji dźwiękowych niezbędnych w poprawnej komunikacji, zarówno biernej, polegającej na rozumieniu komunikatów, jak i czynnej, poprzez nabywanie wzorców i sprzężoną kontrolę własnej mowy. Poza tą podstawową funkcją, za pomocą układu przedsionkowego uczestniczy w procesach utrzymania równowagi, integracji sensorycznej, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, rytmizacji i synchroniczności ruchów. Dzięki powiązaniu z nerwem błędnym, wpływa na regulację stanów nastroju i reakcji somatycznych organizmu. Co więcej, układ słuchowy kontroluje około 80% doznań zmysłowych, pobudzających centralny układ nerwowy, zwiększających znacząco dynamikę procesów umysłowych. Dlatego każda nieprawidłowość w tym układzie będzie miała bezpośredni wpływ na wiele obszarów funkcjonowania człowieka, także tych pozornie niezwiązanych ze słuchem.

 

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA TERAPIA PROF. TOMATISA

Metoda Tomatisa jest skutecznym narzędziem w terapii wielu rodzajów zaburzeń rozwojowych, trudności, deficytów i czasowych niedomagań, takich jak:

- problemy z pamięcią i koncentracją,

- problemy szkolne,

- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

- zaburzenia ze spektrum autyzmu,

- centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,

- nadwrażliwości na dźwięki,

- zaburzenia integracji sensorycznej,

- ADHD, ADD,

- problemy emocjonalne,

- problemy z kontrolą zachowania,

- zespół Downa,

- zaburzenia głosu i mowy,

- zaburzenia snu,

- depresja, lęki, stany obniżonego nastroju,

- wypalenie zawodowe,

- choroby neurodegeneracyjne,

- szumy uszne.

 

Jest też wsparciem w okresach intensywnej pracy umysłowej, np. przed egzaminami, a także przy długotrwałej ekspozycji na stres.

 

NA CZYM POLEGA TERAPIA PROF. TOMATISA

Terapia działa wielopłaszczyznowo, wykorzystując kilka mechanizmów usprawniających możliwości odbioru i przetwarzania bodźców. Polega na podawaniu odpowiednio zmodyfikowanego materiału dźwiękowego za pomocą przewodnictwa powietrznego, kierowanego do przewodu słuchowego z użyciem słuchawek, a także przewodnictwa kostnego, wykorzystującego rezonans ludzkiego ciała, przekazując dźwięki za pomocą drgań przez specjalistyczne pobudniki kostne, przylegające do kości czaszki, a także w niektórych przypadkach do innych części ciała.

Jednym z najważniejszych mechanizmów w terapii jest proces bramkowania. Opiera się on na kontraście percepcyjnym i powoduje naprzemienne napinanie dwóch mikromięśni ucha środkowego – napinacza błony bębenkowej i mięśnia strzemiączkowego, kluczowych dla przekazywania dźwięków do ucha wewnętrznego i amortyzacji układu słuchowego. Powoduje to ich aktywizację i uelastycznienie, co usprawnia odbiór i płynniejsze przekazywanie informacji dźwiękowej do dalszego opracowywania na wyższych poziomach.

Za pomocą odpowiednio dobranych częstotliwości intensywnie stymulowany jest układ przedsionkowy, a także liczne obszary centralnego układu nerwowego. Tutaj szczególną rolę odgrywają wysokie częstotliwości. Wewnątrz narządu ślimakowego komórki Cortiego odbierające poszczególne zakresy częstotliwościowe są najliczniejsze w obszarach dekodujących częstotliwości wysokie. Dlatego one znacznie intensywniej „doładowują” korę mózgową, zwiększając dynamikę zachodzących tam procesów.

Rozwijanie uwagi słuchowej dodatkowo wspiera mechanizm precesji, do którego są wykorzystywane pobudniki kostne. Polega on na liczonym w milisekundach ostrzeganiu mózgu przed mającą nastąpić zmianą bodźca dźwiękowego. Zmiany te nigdy nie są regularne, co zmusza mimowolnie mózg do utrzymywania ciągłej uwagi. Odpowiednia intensywność czasowa terapii powoduje, że stan ten utrzymuje się także poza warunkami bezpośredniego oddziaływania.

Podczas treningu słuchowego wzmacniana jest zazwyczaj prawostronna lateralizacja słuchowa, w celu przyspieszenia procesów przetwarzania mowy i skrócenia drogi informacji do ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu.  

 

EFEKTY TERAPII TOMATISA

Terapia zwiększa możliwości odbioru i przetwarzania informacji zmysłowych. Przyspiesza procesy umysłowe. Zwiększa świadomość i kontrolę ciała oraz poczucie siebie w przestrzeni.

Zwiększa aktywność neuronalną obszarów kontrolujących mowę, usprawniając możliwości rozumienia, zwłaszcza dłuższych i złożonych wypowiedzi, jak i tworzenia własnych komunikatów.

Zwiększając zdolności percepcyjne i motoryczne, czyli możliwości odczytania wzorca i jego odtwarzania, usprawnia wymowę, artykulację oraz kontrolę natężenia i intonacji głosu, także w przypadku nauki języków obcych.  

Zwiększa możliwości koncentracji uwagi i zapamiętywania, znacząco usprawniając i przyspieszając proces uczenia się.

Niweluje nadwrażliwości na dźwięki, a także wszelkie inne nieprawidłowości integracji sensorycznej, zwłaszcza nadwrażliwości i podwrażliwości w zakresie dotyku i czucia głębokiego.

Oddziałując na układ limbiczny wspomaga mechanizmy kontroli emocji i kontroli zachowania.

Harmonizuje reakcje somatyczne organizmu na stres, łagodzi lęki i stany obniżonego nastroju, dając efekt poczucia odprężenia, większej stabilności, pewności siebie oraz sprawczości.

Zwiększa zdolności i chęci do interakcji społecznych.

Pozytywnie wpływa na procesy wewnętrznej motywacji.

Usprawnia koordynację ruchów, motorykę ciała i grafomotorykę, wpływa na regulację napięcia mięśniowego.  

Sprzyja pełniejszemu wykorzystywaniu potencjału intelektualnego.

Pozytywne zmiany bywają zauważane już po kilku dniach od rozpoczęcia treningu słuchowego, choć u każdego mogą zachodzić w nieco innym tempie i nasileniu.

Skuteczność metody w różnorodnych obszarach zastosowania potwierdzają liczne badania naukowe, przeprowadzane na całym świecie, także w Polsce.

Metoda ta może być uzupełnieniem innych terapii, znacząco zwiększając ich efektywność. Ma to zastosowanie szczególnie w terapii logopedycznej, terapii SI, terapii pedagogicznej, treningu umiejętności społecznych, terapiach psychologicznych i psychoterapii.

 

JAK ZACZĄĆ

Trening poprzedzają badania uwagi słuchowej, które określają rodzaj i skalę występujących trudności oraz potrzeb. Na podstawie wyników opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Terapia podzielona jest na etapy, a po każdym z nich przeprowadzane są testy kontrolne, pozwalające na zweryfikowanie wypracowanych zmian i dostosowanie parametrów programu do aktualnej sytuacji. Skuteczność terapii jest dzięki temu na bieżąco monitorowana.

 

autor tekstu: mgr inż. Jarosław Kozioł

 

Umów się na konsultację: tel. 72 72 72 606

 

 


 Powiązane tematy:  

 

 

 

 

 

Image

01 czysta